www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chcia? kupi? Jab?czy?sk? za 5 krów!

Kto zaoferowa? si? tak s?ono zap?aci? za Joasi??

Z Twojego Imperium dowiadujemy si?, ?e podró? do Afryki , któr? ostatnio odby?a Jab?czy?ska, obfitowa?a w wiele przygód. Jedn? z nich by?o spotkanie z Masajami. Pono?, jednemu z nich tak bardzo Joasia si? spodoba?a, ?e chcia? j? kupi? za 5 krów…

ZOBACZ: Idealny facet dla Jab?czy?skiej!


Jab?czy?ska_Joanna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>