www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chcesz zobaczy?, jak podskakuje Ewa Wachowicz?!

Nic prostszego, wybierz si? do parku! Tam b?dziesz móg? podziwia? pe?ni? wdzi?ków by?ej Miss!

Cz?sto bywa, ?e po sutym obiedzie szukam w mie?cie jakiego? parku i skacz? sobie tam kilkana?cie minut – opowiada by?a miss w rozmowie z Faktem.

Jestem ?asuchem i w ten sposób skutecznie spalam zb?dne kalorie”

Pani Ewo, o jakich zb?dnych kaloriach tu mowa? Przy takich apetycznych kszta?tach nie trzeba si? martwi? o nadwy?ki cia?a!

Ale, Ew? Wachowicz poddaj?c? swoje kszta?ty dzia?aniu grawitacji w czasie skakania, ch?tnie by?my zobaczyli ...


Wpisz komentarz

  1. 30 marca 2009 21:10

    zis:

    chetnie zobaczylbym dyndajace bimba?y tej pani. w jakim parku podskakuje??

Podobne posty:

/* */?>