www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chcesz porozmawia? z Bradem Pittem?

Najpierw podpisz „umow?” dotycz?c? tego, jak wywiad ma by? przeprowadzony!

Kontrakty zobowi?zuj?ce dziennikarzy do ró?nych rzeczy podczas wywiadów z gwiazdami to ?adna nowo??. Jednak Brad jest pierwszym, który posun?? si? tak daleko…

Najwa?niejsza w ca?ej umowie jest bowiem klauzula o niedotykaniu Pitta. Okazuje si?, ?e gwiazdor nie ?yczy sobie, ?eby jakikolwiek dziennikarz nawet przypadkiem nawi?za? z nim kontakt… fizyczny.

Troch? to dziwne… Wyobra?acie sobie, ?e mo?ecie ponie?? kar? za to, ?e np. wasz p?aszcz otrze si? o Brada? I to nie celowo – przypadkiem, ot, z powodu podmuchu wiatru na przyk?ad.

Niedorzeczne.

//Foto by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>