www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chcesz Jol? Rutowicz za ?on?? Masz tak? szans? …

Jolka b?dzie szuka? sobie m??a w nowym reality show, którego zostanie oczywi?cie gwiazd?! Kiedy casting do programu?


Tego jeszcze nie wiadomo, pewne jest to, ?e informacje o marcowym ?lubie Joli z Amerykaninem, by?y ?ciem?.

Rutowicz_Jola

Tylko co na taki krok w karierze Joli powie jej s?odki ch?opak? Je?li Jolka faktycznie znajdzie kandydata spe?niaj?cego jej oczekiwania, „do widzenia” ró?owy ch?opcze wydaje si? by? nieuniknione!

Rutowicz_Jola

Czy czeka nas kolejne ?enuj?ce show z udzia?em Rutowicz? Raczej tak.

Rutowicz_Jola

Ciekawe, jaki b?dzie tytu? programu „Pogr?? si? 1”, czy mo?e „Spotkanie z Obcym 1” ….Jakie macie propozycje?


Wpisz komentarz

  1. 8 lipca 2009 16:32

    Emilia1251:

    Jola jest ok

Podobne posty:

/* */?>