www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Chamskiemu odbi?o?

Arturowi uderzy?a do g?owy woda sodowa

Dopiero co wygra? „Jak oni ?piewaj?”, a ju? pozwala sobie na niewybredne przycinki …

„Na nowej p?ycie pocz?tkuj?cemu arty?cie z pewno?ci? przyda?by si? duet z gwiazd?. Jednak Chamski nikogo na swojej p?ycie poza sob? nie widzi. Do tego ma pe?ne prawo. Jednak jego reakcja na sugesti?, ?e duet z Villas by?by ogromn? promocj?, zadziwi?a nas niepomiernie. Chamski odpar? otó?: – Dla kogo? Dla mnie czy dla pani Violetty?…”

Troch?, dziwi, ?e po pe?nym wzrusze? wspólnym wyst?pie z Violett? Villas jeszcze w czasie trwania programu, Chamski pozwala sobie na takie teksty.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>