www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cezary ?ak w „Ta?cu z gwiazdami”?!

Ma?o jest gwiazd w Polsce gwiazd, które nie bra?y udzia?u w tym programie…


Oszcz?dzono mi?dzy innymi Cezarego ?aka. Czy tym razem prze?amie si? i we?mie udzia? w programie?

?ak_Cezary_córka

Bior?c pod uwag? fakt, ?e bardzo dba o diet? i stale szuka sposobów na utrat? wagi, jest to bardzo mo?liwe.

?ak_Katarzyna_?ak_Cezary


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>