www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cezary Pazura nara?ony na pokusy podczas Festiwalu w Sopocie?

Znajoma Edyty Zaj?c twierdzi, ?e g?ównie z tego powodu aktor nie uzyska? pozwolenia na oddalenie si? od ?ony.

O jakich pokusach mowa? Czy?by Edyta nie ufa?a ojcu swojego dziecka?

pazura21

Bior?c pod uwag? to, ?e ?ony zazwyczaj wymienia si? na m?odsze, nie ma powodów do obaw. W Sopocie nie b?dzie zbyt wielu okazji do takiej zdrady.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>