www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cejrowskiemu znowu przyby?o antyfanów

Tym razem dziennikarz pokaza? swoje specyficzne poczucie humoru w kolejnym odcinku programu „Boso przez ?wiat”. Pokazuj?c jeden z haczyków na ryby doda?: ”taki ró?owy i ma?y, pewnie dla pedzia”.

Zdania na temat jego wypowiedzi s? podzielone. Niektórzy oburzaj? si? i uznaj? to za obraz?, natomiast inni odebrali to jako ?art, który wcale nie ?wiadczy o skrajnych pogl?dach. Jaka jest prawda?

cejrowski2

Cejrowski, który ju? dosta? wiele ostrze?e? dotycz?cych sposobu wyra?ania si? o homoseksualistach, powinien bardziej uwa?a? na swoje s?owa.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>