www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cejrowski znów na fali

Prezenterowi uda?o si? unikn?? d?ugotrwa?ej kary za wyst?p w spocie wyborczym. Koniec wyborów oznacza koniec zawieszenia emisji programu „Boso przez ?wiat”. Widocznie Telewizja Polska opami?ta?a si? i obliczy?a, jak wielkie dochody przynosi im Cejrowski. W ko?cu program ten otrzyma? nagrod? w kategorii „podró?e” na mi?dzynarodowym konkursie New York Festivals 2008. Ciekawe, kiedy b?dzie nast?pna afera z dziennikarzem w roli g?ównej, przez któr? pozbawi si? widzów jednego z najciekawszych programów TVP.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>