www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Cejrowski nie wylecia? za homo!

We wrze?niu na anten? TVN Style wróci program „Po mojemu”.

Gospodarz, Wojciech Cejrowski, jednak nie straci? pracy za swoje pogl?dy („homoseksuali?ci budz? odraz? i zas?uguj? na pot?pienie”).

Cejrowski_Wojciech

Mo?e producenci odkryli po prostu, jak du?? ogl?dalno?ci? cieszy si? Cejrowski. W ko?cu swe skrajne pogl?dy wyrazi? poza telewizj?.

Cejrowski_Wojciech


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>