www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?y Skrzyneckiej czeka na narodziny!

Przewrotny los. Kasia Skrzynecka stara si? o zaj?cie z ci???. Dotychczas z niepowodzeniem. A jej by?y m?? Zbigniew Urba?ski, ju? latem zostanie tatusiem.

O tej radosnej nowinie donosi tygodnik Twoje Imperium. Zbigniew Urba?ski, by?y policjant, a obecnie gwiazda telewizyjna oczekuje narodzin dziecka ze zwi?zku ze swoj? partnerk? Katarzyn? Gawro?sk?. Na razie nie ma ?adnej informacji, czy Urba?ski doczeka pierworodnego syna, czy ukochanej córeczki, ale p?e? chyba nie ma wi?kszego znaczenia, bo pono? jest to bardzo d?ugo wyczekiwane potomstwo.

Urba?ski_Zbigniew_Gawro?ska_Katarzyna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>