www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?y m?? Skrzyneckiej chce rozwodu w oczach Boga!!!

Kasia Skrzynecka od kilku miesi?cy jest szcz??liw? ma??onk? mistrza fitnessu Marcina ?opuckiego. Ale do zako?czonego ma??e?stwa ze Zbigniewem Urba?skim b?dzie musia?a jeszcze wróci?.


Skrzynecka_Katarzyna_?opucki_Marcin

Okazuje si?, bowiem, ?e by?y m?? Kasi chce zawrze? ?lub ko?cielny ze swoj? now? partnerk?. Niestety bez ko?cielnego uniewa?nienia ma??e?stwa ze Skrzyneck? nie b?dzie to mo?liwe.

Urba?ski_Zbigniew

Dlatego by?y policjant zabra? si? do grzebania w przesz?o?ci …

>>>

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>