www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?y ch?opak Edyty Herbu? dosta? si? do You Can Dance!

Micha? Piróg nadal mu przydomek „tanecznej maszyny do zabijania”. Czy Tomek Bara?ski najstarszy i najbardziej do?wiadczony z fina?owej czternastki uczestników You Can Dance wygra ten program?

Wydawa? by si? mog?o, ?e Tomasz Bara?ski, tancerz zawodowy nie powinien znale?? si? w takim programie, jak You Can Dance. Dotychczas show by?o kojarzone z wielk? szans? na karier? dla tancerzy amatorów. Ale tegoroczna edycja ró?ni si? od pozosta?ych i jak, w jednym z wywiadów powiedzia? Agustin Egurrolla, cz?onek jury programu, ka?dy ma szans? na udzia? w programie, tak?e tancerze zawodowi, którzy do tej pory byli dyskryminowani. Tak wi?c, Bara?skiemu uda?o si? przej?? wszystkie etapy programu i dosta? do fina?owego sk?adu.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>