www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?a ?ona Zamachowskiego z Femme?!

Obie po nieudanych ma??e?stwach. Femme z Wi?niewskim, Komornicka z Zamachowskim

Przyjació?ka Magdy Femme, Anna Komornicka by?a kiedy? ?on? Zbyszka Zamachowskiego. Jak podaje Fakt, nie mia?a z nim dzieci, Zamachowski dopiero z drug? ?on? ma czwórk? pociech.

A Femme, po rozwodzie z Micha?em Wi?niewskim stroni?a od m??czyzn. Co ciekawe Micha? te? ma czwórk? dzieciaków ze swoimi kolejnymi ?onami.

Zastanawiaj?cy jest fakt, ?e ani Zamachowski, ani Wi?niewski nie chc? komentowa? powodów rozwodu ze swoimi pierwszymi ?onami...” – pisze Fakt.

Ale czy ta sytuacja wymaga jakiego? komentarza,skoro wszystko jest jasne jak s?o?ce?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>