www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?a ?ona opowiada o cieniach ma??e?stwa z Olbrychskim!

Po raz kolejny. Tym razem nie mówi ju? o tym, dlaczego s?d odebra? jej prawo do opieki nad synami, wspomina natomiast o atakach i pomówieniach.

Pierwsza ?ona Rafa?a Olbrychskiego, Agata Strz?pek, opowiada?a kiedy? w prasie kolorowej, ?e odebrano jej prawo opieki nad synami, poniewa? s?d „uleg? wielkiemu nazwisku”. Teraz wraca do tamtych czasów, ale wspomina ju? inne w?tki.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>