www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

By?a dziewczyna Mroczka wysz?a za m???

Aneta Piotrowska ukrywa swoje ?ycie przed pras?

Piotrowska ju? d?ugo nie go?ci?a na ekranach TV, po udziale w „Ta?cu z gwiazdami” i zako?czeniu krótkiego romansu z Rafa?em Mroczkiem wycofa?a si? z ?ycia medialnego.

Teraz w sieci pojawi?y si? wie?ci, jakoby Aneta zmieni?a stan cywilny. Za kogo wysz?a za m?? i czy w ogóle wysz?a za m??, nie wiadomo. Sama Aneta nie potwierdza i nie zaprzecza.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>