www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brzuszek ci??owy ?ony Rozenka!

Jacek Rozenek ju? nied?ugo zostanie tat?. Ostatnio do?? cz?sto pokazuje si? na salonach ze swoj? pi?kn?, kwitn?c? wr?cz w ci??y, ukochan? ?on?.

Trudno si? oprze? wra?eniu, ?e Rozenek jest bardzo szcz??liwy …

Rozenek_Jacek_zona

Rozenek_Jacek_zona

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>