www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brzuszek ci??owy ?ony Czerkawskiego!

Mariusz Czerkawski i jego ?ona Emilia Raszy?ska pochwalili si? ?licznym brzuszkiem ci??owym…

Razem pojawili si? na jednej z imprez i bez za?enowania pozowali do zdj??. Z wyrazu twarzy obojga nie trudno si? domy?le?, ?e s? bardzo dumni ze swojego maj?cego przyj?? na ?wiat potomstwa.

Dlatego podzielaj?c ich rado?? ?yczymy im pomy?lnego rozwi?zania, bo s?dz?c po rozmiarach brzuszka nast?pi chyba w czasie najbli?szych miesi?cy…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>