www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brzozowski przegra? z natur?!

Mistrz windsurfingu Wojtek Brzozowski zosta? pokonany przez si?y natury! Gdzie za?atwi? swoje potrzeby fizjologiczne?


Prasa bulwarowa opisuje dzisiaj bardzo niecodzienne zdarzenie. Otó? Brzozowski bawi?cy w Sopocie na jednej z imprez dozna? pora?ki na l?dzie, – bo jak wszyscy wiemy na wodzie Wojtek jest prawie niepokonany.

Brzozowski_Wojciech

Jak dosz?o do tego zdarzenia? Gdy Wojtek opu?ci? imprez? d?ugo kr??y? po ulicach miasta. Jak czytamy mia? wyra?ne problemy z odnalezieniem si? w rzeczywisto?ci. W efekcie ko?cowym wysiusia? si? w jakim? zau?ku przy jednym z kontenerów na ?mieci.

Mo?e wychodz?c z imprezy by? przekonany, ?e wchodzi w?a?nie do toalety? Takie pomy?ki przecie? si? zdarzaj? … zw?aszcza tym, którzy lubi? bywa? i dobrze si? bawi?.

Brzozowski_Wojciech


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>