www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brodzik zrobi nam kuchenn? rewolucj?!?

Ola Boga! Co si? dzieje, kiedy znana aktorka zabiera si? za program kulinarny!?

Prawdopodobnie nowy program TVP1 b?dzie jednym z hitów stacji, czego jej ?yczymy, tak samo mocno, jak prowadz?cej go aktorce Joasi Brodzik. Niemniej jednak, woleliby?my ogl?da? j? w innej roli, ni? tej przy garach. Ale jak dowiadujemy si? z Super Expressu, w programie Brodzik od kuchni nie b?dzie wia?o nud?…

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>