www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brodzik nie chce si? odchudza?!

Kilka zda? wypowiedzianych z ust aktorki Joasi Brodzik mo?e oznacza? prze?om w postrzeganiu przez kobiety swojej figury. Albo ca?kiem przekre?li sukces jej kulinarnych fantazji w programie, który prowadzi od niedawna na antenie TVP.

A to historia…

W ?wiecie show-biznesu pogo? za karier?, kas? i powszechnym podziwem jest na porz?dku dziennym. Zw?aszcza kobiety ganiaj? do spa, na si?owni?, tylko po to by potem dostawa? lepsze role, wi?cej zarabia? i b?yszcze? na wi?kszej ilo?ci ok?adek kolorowych czasopism. ?wietny wygl?d równa si? lepsza kariera! I wszyscy ci?gle wzdychamy: Jakie one pi?kne! Jak one schud?y! Jakie one szczup?e!

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>