www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brodzik i Ma?aszy?ski w kinowej wersji „Magdy M.”!?

A wszystko zacz??o si? od serialu Magda M.

To on da? Joasi Brodzik i Paw?owi Ma?aszy?skiemu wielk? popularno??. Historia perypetii mi?osnych pani mecenas zdoby?a serca wielomilionowej publiczno?ci. I pomimo plotek, jakie pojawia?y si? jeszcze jaki? czas temu, ?e Ma?aszy?ski nie lubi Brodzik, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj? na to, ?e ta serialowa para znowu stanie na tym samym planie zdj?ciowym. Jak to? Zapytacie …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>