www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Brodnicki bez pracy – wyjedzie z kraju!?

Znany z kulinarnego programu TVN kucharz ma k?opoty.

Ostatnie miesi?ce nie by?y dla niego szcz??liwe. Straci? posad? w stacji TVN, ju? nie b?dzie prowadzi? swojego programu „Po prostu gotuj”, bo na jego miejsce stacja wprowadza „Kuchenne rewolucje” z Magd? Gessler. Ale to nie koniec niepowodze?. Fakt donosi, ?e Brodnicki „Zako?czy? równie? przynosz?c? spore zyski wspó?prac? ze znan? firm? produkuj?c? artyku?y spo?ywcze”.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>