www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Britney zafunduje swojej ekipie wakacje!

Za jakie? 600 tysi?cy z?otych…


Powrót na szczyty list przebojów op?aci? si? gwie?dzie. Teraz mo?e w ko?cu pozwoli? sobie na… a, nie b?dziemy wymienia?, z tak? kas? mo?e pozwoli? sobie na absolutnie wszystko!

Jednym z tego „wszystkiego” s? wakacje w Tajlandii. Dla Britney i jej ekipy. Gwiazda zamierza zarezerwowa? ca?y o?rodek dla siebie, ekipy technicznej obs?uguj?cej tras? koncertow? i tancerzy.

Ah, zapomnieliby?my – pojedzie jeszcze K’Fed i jego nowa dziewczyna. Brit, tych dwoje ju? mog?aby? sobie odpu?ci?…

//Photo by: PR Photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>