www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Boskie nogi Kasi Figury!

Na pokazie mody Mariusza Przybylskiego.

Bez zagl?dania w metryk? trudno uwierzy?, ?e te nogi nale?? do 48 – letniej kobiety. A nale?? i to do kobiety nadzwyczajnej. W?a?cicielka tych zgrabnych nóg, Katarzyna Figura eksponowa?a na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego.

Figura_Katarzyna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>