www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Boski Dami?cki to romantyk!?

Mateusza czeka 2,5 miesi?czne rozstanie z ukochan? z powodu jego podró?y na Syberi?. Jeszcze nie wyjecha?, a ju? t?skni …

S? ludzie, dla których roz??ka z ukochanym cz?owiekiem nie stanowi problemu… Ja do nich nie nale??. Bo je?li facet uwa?a, ?e jest w szcz??liwym zwi?zku, a dwa i pó? miesi?ca roz??ki to dla niego drobiazg, to k?amie. Albo nie jest z kobiet?, z któr? powinien by?czytamy w Gali.

Dami?cki_Mateusz

Dami?cki_Mateusz

Fanki Mateusza pewnie tylko wzdychaj?.

Dami?cki_Mateusz

Dami?cki_MateuszWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>