www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bosakowi, przy dziecku pu?ci?y nerwy

Chyba jednak Marcin móg? si? pohamowa??

Bycie znanym wcale nie oznacza spokojnego ?ywota. Ale ?wiadome decydowanie si? na fach, jakim jest aktorstwo du?? popularno?? wlicza si? po prostu w zwyk?e ryzyko zawodowe. Marcin chyba o tym nie wiedzia? o czym wyra?nie ?wiadczy jego ostatnie niechlubne zachowanie.

Jak donosi Fakt, Marcin w czasie spaceru ze swoim 7 – miesi?cznym bobasem pokaza? bardzo wulgarny znak fotoreporterowi robi?cemu mu akurat zdj?cie. Czy ?rodkowy palec mia? oznacza? „witam, jak si? masz” czy mo?e …sami si? domy?lcie.

Tego nie wiemy, ale raz, Bosak nie wykaza? si? zrozumieniem dla ci??kiej pracy fotoreportera te? chc?cego jako? zarobi? na ?ycie,

dwa…w obecno?ci dziecka pozwala? sobie na taki upust nagromadzonych negatywnych emocji? Ojcu chyba takie zachowanie nie przystoi ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>