www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Borys Szyc si? ustatkuje?

Ostatnimi laty skaka? jak pszczó?ka, z kwiatu na kwiatek. Nie anga?owa? si? w sta?e zwi?zki. Tym razem, chyba jednak postanowi? si? zmieni?. Na dodatek poczuwa si? do drugiego ojcostwa w swoim ?yciu! Brzmi powa?nie!!

Wybrank?, partnerk? i przysz?? matk? jego dziecka b?dzie jak wszystko na to wskazuje Kaja ?ródka. Matk? jego pierwszego dziecka, Soni ( 5 l.) jest Anna Bareja. Rozstali si?, cho? nadal utrzymuj? dobre relacje ze wzgl?du na córk?.

Borys_Szyc

Jak donosi Fakt Borys zapewnia, ?e jego zwi?zek z Kaj? jest na tyle powa?ny, ?e postanowili pomy?le? o dziecku. Kaja ju? nawet zrobi?a odpowiednie badania w kierunku kondycji i gotowo?ci organizmu do takiej roli.

Borys_Szyc

Pozostaje tylko czeka? na radosn? nowin?!

Borys_Szyc


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>