www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bójka w Mielnie z policj? – sprawa Majdana cichnie!

Oskar?ycielom nie zale?y ju? na ?ciganiu uczestników bójki.

Jak to mo?liwe? ?ycie na gor?co podaje,?e jeden z oskar?ycieli wycofuje si?. Przecie? Rados?aw Majdan i Piotr ?wierczewski mieli napa?? na policjantów?

ZOBACZ: Radek Majdan pójdzie do wi?zienia?

Pi?karze od samego pocz?tku utrzymywali, ?e nie s? winni. Teraz poszkodowani wycofuj? si?? Chyba komu? bardzo zale?a?o na tym, aby Majdanowi troch? „nabru?dzi?”

Majdan_Rados?aw

Majdan_Rados?aw

Majdan_Rados?aw


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>