www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Boczarska zachwycona Wi?ckiewiczem!

Udzia? Magdaleny Boczarskiej w filmie Ró?yczka u boku Roberta Wi?ckiewicza i Andrzeja Seweryna, zaowocowa? bardzo ciekawymi wnioskami u aktorki.

Ci, którzy zobaczyli ju? ten film wiedz?, ?e jest w nim ca?e mnóstwo scen ?ó?kowych. Ca?a reszta zaciekawiona tym faktem, mo?e wybierze si? do kina. Ale nie o filmie pisa? chcemy, a o przemy?leniach aktorki, Magdaleny Boczarskiej, któr? w Ró?yczce mo?na podziwia? nie jeden raz w pe?nej krasie.

Boczarska_Magdalena_Wi?ckiewicz_Robert

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>