www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bliska przysz?o?? – puste teatry!?

Czy wejdzie w ?ycie ustawa zabraniaj?ca aktorom teatralnym grania w serialach?


Propozycja zmian pojawi?a si? ju? jaki? czas temu, gdy? niektórzy twierdzili, ?e graj?c w serialu aktor nie mo?e si? rozwija? oraz jest kojarzony tylko i wy??cznie z jedn? postaci?.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>