www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

B?dzie wi?cej seksu w TV?!

Znana z wielu przebojowych formatów firma producencka Endemol Polska zamierza wprowadzi? na nasz rynek talk-show po?wi?cony tylko i wy??cznie sprawom seksu.

Podobno zainteresowanie wyrazi?o ju? kilka stacji. Kto wygra (wy?cig po nowy program) i kto go poprowadzi, przekonamy si? najprawdopodobniej dopiero jesieni?. Z prowadz?cymi zreszt? powinien by? najmniejszy problem, bo kilku ekspertów mamy – wiecznie ?ywego Lwa-Starowicza z jednej strony

i wiecznie ch?tn? do pokazania (si? na wizji, chocia?by) Agnieszk? Frytk? Frykowsk? z drugiej.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>