www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

B?dzie ulica Dody!???

Dorota Rabczewska postawi?a swojemu rodzinnemu miasteczku ultimatum …

Jak niesie wie?? (Twoje Imperium), Dorota Rabczewska nie ma zamiaru koncertowa? w swoim rodzinnym mie?cie Ciechanowie, je?li miasto nie nazwie jej pseudonimem artystycznym (Doda) jednej z miejskich ulic …

Doda_Rabczewska_Dorota

Cho? takie ??danie wydaje si? niemo?liwe do spe?nienia, pojawi?y si? podejrzenia, ?e nawet wbrew woli mieszka?ców taka ulica powstanie, bo jednym z radnych jest ojciec Doroty Rabczewskiej …

Doda_Rabczewska_Dorota


Miejmy tylko nadziej?, ?e to nie pocz?tek jakiej?  mody, bo nied?ugo przedszkola i szko?y b?d? imienia Dody!

Doda

Doda


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>