www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

B?dzie sukces ?ukowskiej?

Mariet? do tej pory znali?my tylko z roli Marzeny w serialu „M jak Miłość”

„W pi?tek do kin wchodzi film w re?yserii ?ukasza Barczyka „Nieruchomy poruszyciel”, w którym Marieta ?ukowska gra swoj? pierwsz? g?ówn? rol?, Teres?. – Kobiet? starsz? i dojrzalsz? od siebie o kilka lat – mówi re?yser.

Bohaterka ?ukowskiej jest w dziwnym zwi?zku z m??czyzn? (Jan Frycz), który jest jej szefem.

Ba?am si? tej postaci, ale znalaz?am w sobie do?? odwagi, ?eby w ni? wej??. My?l?, ?e Teresa w pewnym stopniu pozosta?a we mnie do dzi?… – opowiada aktorka.

Ci, którzy ju? widzieli jej rol?, mówi?, ?e zagra?a wspaniale. – My?l?, ?e to prawdziwy prze?om w moim ?yciu – zwierza?a si? prasie.” – podaje Super Express.

Czy rola Teresy nada tempa karierze ?ukowskiej?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>