www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

B?dzie romans Popielewicz – Mroczek?

A okoliczno?ci s? bardzo sprzyjaj?ce!

W sieci pojawi?y si? informacje na temat wspólnego wyjazdu Agnieszki i Marcina na gor?c? Dominikan?! Ale spokojnie, to nie jest prywatny wyjazd wakacyjny. Oboje b?d? bra? udzia? w corocznej akcji Radia ESKA odwo?ywania zimy.

Cel podró?y czysto zawodowy, a sama Agnieszka zarzeka si?, ?e pomi?dzy ni? i Marcinem do niczego nie dojdzie ..

„Romansu nie b?dzie. Jeste?my z Marcinem tylko przyjació?mi” (SE)

Oczywi?cie nie w?tpimy w przyja?? ??cz?c? Agnieszk? i Marcina.

Tylko, czy w gor?cym klimacie, wszechobecnej kulturze nagich, opalonych cia? i rozpalaj?cych zmys?y tanecznych ruchów Marcin b?dzie móg? si? oprze? Agnieszce, z któr? jeszcze nieco ponad rok temu ??czy?o go zdecydowanie co? wi?cej ni? tylko przyja???

Przyznacie, ?e Agnieszka niczego sobie …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>