www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

B?dzie kolejny rozwód Wi?niewskiego?

Ma??e?stwo Micha?a Wi?niewskiego z Ani? ?wi?tczak, to ju? jego trzecie, – co jest nie tak, ?e wszystkie kobiety od niego odchodz?? Czy Ania b?dzie nast?pna?

„Powiedzia? mi, ?e nast?pnego rozstania ju? nie zniesie. ?e zrobi wszystko, by utrzyma? zwi?zek z Ani?” – mówi? o Wi?niewskim informator gazety „?wiat&Ludzie”.

– Spotka? si? z psychologiem, d?ugo rozmawiali. Nie chcia? zdradza?, do jakich doszli wniosków, ale Micha? po tym spotkaniu dosta? skrzyde?” – doda? na zako?czenie.” – napisa? Fakt.

Mo?e nie skrzyde?, a spor? dawk? rozumu do g?owy ….

Przypominamy poprzednie ?ony Micha?a ...

Niestety wszystko wskazuje na to, ?e mog? by? i kolejne.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>