www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bartek Kasprzykowski oszuka? telewidzów?

Kolejny raz Bartek Kasprzykowski zosta? pos?dzony o zatajenie faktu, ?e ta?czy? zawodowo przez 6 lat.

Widocznie wiele osób nie ws?ucha?o si? uwa?nie w jego wypowied?, w której oznajmi?, ?e owszem, ta?czy? kilka lat, ale by? to taniec w formacji tanecznej, nie maj?cy wiele wspólnego z ta?cem towarzyskim (podobnie wcze?niej oskar?ano Alana Andersza).

Kasprzykowski podkre?la tak?e to, i? zaj?cia te odbywa?y si? kiedy by? nastolatkiem.

Co? nam si? wydaje, ?e te os?dy s? efektem zwyk?ej z?o?liwo?ci, bo jak wszyscy pewnie ju? zauwa?yli Bartkowi w show „Taniec z gwiazdami” idzie ca?kiem nie?le!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>