www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Ba? si? zagra? geja?

Dlatego znikn?? z serialu „M jak Miłość”


Dlaczego?

By? mo?e mia? na to wp?yw fakt, i? trudno by?o mi oswoi? si? z my?l?, ?e mój bohater ma nagle sta? si? gejem. Trudno mi by?o podj?? si? tego zadania. Zosta?em wpl?tany w dziwn? intryg?, ale tak naprawd? geja jeszcze do tej pory nie gra?em.” – mówi Okraska w rozmowie z SE.

Teraz aktor Pawe? Okraska wróci? do serialu „M jak Miłość”, jego bohater na szcz??cie ma ju? s?abo?c do p?ci pi?knej. Gratulujemy sukcesu, uda?o mu sie nie zosta? gejem …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>