www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bachleda-Curu?: Rola w „Absinthe Drinkers” za milion dolarów!

Zagraniczna kariera Alicji Bachledy-Curu? nabra?a b?yskawicznego tempa.

Wyra?nie od czasu, kiedy  ?wiat dowiedzia? si? o romansie aktorki z Colinem Farrellem, dobiegaj? nas coraz nowsze informacje zwi?zane z wielkimi krokami w jej karierze. Ostatnio pisali?my o tym, ?e Bachleda-Curu? zrezygnowa?a z udzia?u w najnowszej produkcji Cezarego Pazury, Weekend, mimo proponowanej gigantycznej, jak na polskie warunki stawki za dzie? na planie zdj?ciowych – 30 tysi?cy z?otych! Teraz dwutygodnik Show informuje, ?e aktorka na udziale w nowym filmie, oczywi?cie produkcji zagranicznej, zarobi milion dolarów!

Bachleda_Curu?_Alicja

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>