www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bachleda-Curu?: Rola u Pazury nie jest dla mnie wyzwaniem!

Alicja Bachleda-Curu? mia?a zagra? g?ówn? rol? w nowej produkcji Cezarego Pazury, Weekend. Nie pomog?y nawet wielkie pieni?dze.

Niestety ostatnie doniesienia wykaza?y, ?e aktorka zamiast roli w polskiej produkcji przyj??a inn? ofert?.Jak donosi?a prasa nie Alicji nie skusi?a gigantyczna jak na polskie warunki stawka w wysoko?ci 30 tysi?cy z?otych za dzie? zdj?ciowy. A na tak? zgodzi? si? Pazura.

Pazura_Edyta_Pazura_Cezary

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>