www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bachleda-Curu? nie zagra u Pazury!

Alicja odrzuci?a ofert? roli w produkcji Cezarego Pazury Weekend. Woli Hollywood.

Wydawa? by si? mog?o, ?e Alicji Bachledzie-Curu? zale?y na polskich fanach i polskiej publiczno?ci. Teraz okazuje si?, ?e to tylko zgubne z?udzenie. Mo?e i wadz? jej niepochlebne informacje, które co jaki? czas pojawiaj? si? na temat jej zwi?zku z aktorem Colinem Farrellem, ale na uznaniu fanów polskiego kina, aktorce najwyra?niej nie zale?y. Do udzia?u w najnowszej produkcji Pazury nie skusi?a jej nawet rekordowa, jak na polskie warunki ga?a.

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>