www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bachleda-Curu? ju? ma fory!!!

Alicja nie musia?a d?ugo czeka?, ?eby zacz?li traktowa? j?, jak wielk? gwiazd? …

Cho? trudno w to uwierzy?, Super Express podaje, ?e hollywoodzcy producenci The Absinthe Drinkers poczekaj? do wiosny ze zdj?ciami do filmu, w którym teraz mia?a zagra? Ala.

Jak wiecie aktorka oczekuje teraz dziecka Colina Farrella, wi?c zdj?cia zosta?y prze?o?one na marzec, kiedy Ala b?dzie ju? mog?a spokojnie pojawi? si? na planie filmowym.

Bachleda_Curu?_Alicja

Ala jest chyba najlepszym przyk?adem na to, ?e nawet ma?o znana polska aktorka mo?e zaistnie? w ?wiatowej bran?y filmowej i zdoby? szybko wysok? pozycj?. Tylko, nie ka?da mo?e zosta? matk? dziecka, zawadiaki i kobieciarza, gwiazdy Hollywood, Colina Farrella.

Bachleda_Curu?_Alicja

Bachleda_Curu?_Alicja

Z kim Bachleda- Curu? pójdzie do ?ó?ka?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>