www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Bachleda-Curu? idzie za ciosem!

Po udziale w superprodukcji z Colinem Farrellem „Ondine”, Ala ju? ma kolejn? propozycj?!

We wrze?niu rusz? zdj?cia do ameryka?skiego dramatu  „The Absinthe Drinkers”. G?ówn? rol? zagra tam Alicja Bachleda-Curu?.

Film opowiada histori? m?odej malarki, która musi poradzi? sobie w artystycznym towarzystwie impresjonistów z Pary?a i Florencji. U boku aktorki zagraj? m.in.: Jurgen Prochnow i Alessio Boni. Mo?na tylko pogratulowa? Alicji i ?yczy? jej wielkiej kariery w Hollywood!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>