www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Babskie potyczki Pie?kowskiej i M?ynarskiej

Razem pracuj?, ale czy si? lubi??

Jak donosi Super Express, od kiedy Jolanta Pie?kowska  zast?pi?a jedn? z prowadz?cych „Miasta kobiet”, Weronik? Marczuk-Pazur?, zacz??a gra? pierwsze skrzypce w programie. To wyra?nie nie podoba si? to drugiej prowadz?cej Paulinie M?ynarskiej. Podobno w czasie nagrania programu atmosfera w studiu jest „ch?odna”, a obie prowadz?ce rywalizuj? ze sob?

Obie zdolne, do?wiadczone i obie nieust?pliwe. Ale s?dz?c po ostatnich doniesieniach, jakoby Pie?kowska nie lubi?a si? tak?e z King? Rusin, zastanawiamy si?, kogo w takim razie Jola Pie?kowska lubi?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>