www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Arciuch i Kasprzykowski maj? syna!

Bartek i Tamara zamkn?li za sob? pewien rozdzia? ?ycia. On po rozwodzie, ona jeszcze w trakcie, ale ju? s? szcz??liwymi rodzicami syna Micha?a. Tamara w?a?nie urodzi?a!

Gdy romans Tamary i Bartka rozkwita? by? wielk? sensacj?, urós? niemal?e do rangi skandalu.

Arciuch_Tamara

Ich Miłość narodzi?a si? w czasie wspólnej pracy na planie serialowym. Aktorka do tej pory zmaga si? z trudno?ciami przy rozwodzie Bernardem Szycem, z którym ma 10 letniego syna. A Bartek? Kilka miesi?cy temu zako?czy? formalno?ci rozwodowe ze swoj? ?on?.

Kasprzykowski_Bartek

Teraz do pe?ni szcz??cia brakuje im  ju? tylko zako?czenia rozwodu Tamary, wtedy by? mo?e zdecyduj? si? na ?lub.

Kasprzykowski_Bartek_Arciuch_Tamara


Póki, co ciesz? si? swoim maluszkiem, synkiem Micha?em, który przyszed? na ?wiat w jednym z warszawskich szpitali.

?wie?o upieczonym rodzicom gratulujemy pociechy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>