www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Arciuch chcia?aby, jak Boruc?

Artur Boruc w walce o Ró?? Gali pokona? mi?dzy innymi Tamar? Arciuch

Pi?kno to nie tylko ?adny wygl?d. Dla mnie ma ono du?o wspólnego z dobrem. Nie wyobra?am sobie, ?e mog?abym, zachwyci? si? cz?owiekiem, który, cho? nawet bardzo pi?knej powierzchowno?ci, by?by z?y – mówi?a po gali wr?czenia nagród Tamara Arciuch.” – podaje Super Express.

Czy?by Tamara pozazdro?ci?a Borucowi tytu?u „Pi?kny dzi?”? Ale Arciuch nie ma si? co martwi?, Boruc „Pi?kny dzi?”, a jutro ju? niekoniecznie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>