www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Anne Hathaway do wynaj?cia?

12 tysi?cy dolarów za randk?!


the-deli

Na szcz??cie tylko w ramach akcji charytatywnej, która zbiera?a ?rodki na telefon zaufania dla homoseksualistów. G?ówn? „nagrod?” by? wieczór z Anne Hathaway.

Na randk? skusi?o si? trzech fanów – wp?acili 12 tysi?cy dolarów i b?d? mogli sp?dzi? z aktork? jeden wieczór.

A teraz wyobra?cie sobie, co by si? dzia?o, gdyby np. Doda podkrad?a Anne pomys?. Kto? by w ogóle „licytowa?”?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>