www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Anna Prus nie chce ?lubu!!!

Szkoda, ?e stosuje tani? wymówk?.

Urodziwa i bardzo seksowna aktorka nie zamierza zosta? ?on?! Co z tego, ?e od lat trwa w szcz??liwym zwi?zku! Ania ma inne sprawy na g?owie, które wed?ug jej wiedzy wyra?nie koliduj? z ma??e?stwem …


Ja po prostu lubi? si? uczy?. Wcze?niej studiowa?am stosunki mi?dzynarodowe, teraz ko?cz? w?a?nie podyplomowe studia mened?erskie. To mi si? zawsze w ?yciu przyda. Interesuj? mnie polityka, ?wiat i ludzie – t?umaczy w Twoim Imperium.

Prus_Anna_z_partnerem

Skoro Anna tak bardzo interesuje si? lud?mi, to mo?e poszerzy swoje horyzonty – bardzo cz?sto ?ony, ju? nawet matki dopiero po ?lubie maj? czas i okazj? na studia…

Czy ma??e?stwo wyklucza dalszy rozwój? Wed?ug Ani wyra?nie tak. Ale wybaczamy jej, nawet tak pi?kna kobieta, aktorka jest tylko zwyk?ym cz?owiekiem, a taka ju? natura ludzka, ?e czasem bywa omylna …

Prus_Anna

Prus_Anna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>