www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Andrzejewicz-dziewica szuka m??a!

Pierwszy lepszy si? nie za?apie!

Mój m??czyzna musi by? dojrza?y i odpowiedzialny – mówi Gosia w szczerej rozmowie z Faktem. – Idealny by?by taki oko?o pi??dziesi?tki” (Fakt)

Przecie? ona ma dopiero 25 lat!? Do tego ostatnio wyzna?a, ?e jest dziewic?.

Czy nie szkoda jej cnoty dla starego dziadka!?

Gosia ma jednak swoje motywy, jak wida? wszystko zaplanowa?a

Pochodz? z niezbyt zamo?nej, ale bardzo konserwatywnej rodziny – mówi nam piosenkarka. – Dlatego dobrze by?oby, gdyby mój przysz?y m?? tak?e wywodzi? si? z biedy, a do pieni?dzy doszed? w?asn?, ci??k? prac?” (Fakt)

No, tak. Jak ju? si? odda? to najlepiej bogatemu. W takim uk?adzie najlepszy b?dzie faktycznie dziadek po pi??dziesi?tce!

„Same” plusy: on-bogaty stary m?? d?ugo pewnie nie po?yje, a ona nawet za te 20 lat b?dzie jeszcze ciep?ym k?skiem dla m?odych spragnionych o?enku z bogat? ?onk? ko?o 50 – tki lowelasów …

I pomy?le?, ?e jeszcze kilka lat temu by?a skromn?, zwyczajnie fajn? dziewczyn?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>