www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Andrzejewicz ?ledzi psychopata?

Gosia Andrzejewicz ma nachalnego wielbiciela …

„Wysy?a list za listem, wyznaje jej Miłość, pojawia si? na ka?dym koncercie. Gosi? Andrzejewicz (24 l.) prze?laduje szale?czo zakochany w niej wielbiciel. Gwiazda jest coraz bardziej przera?ona jego natarczywo?ci?. Tym bardziej ?e przesta? przebiera? w ?rodkach. Ostatnio zacz?? grozi? jej partnerowi z show „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”!” – donosi Fakt.

Co mo?e zrobi? Gosia? Mo?e jednym z wyj?? jest wyjazd z kraju …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>